صنعت تابلو برق

تابلو برق ویلا

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

با توجه به پیشرفت استفاده از وسایل الکتریکی در ویلاهای مسکونی نیاز به استفاده از تابلو برق ویلا وجود دارد. تابلو برق ویلا دارای سیستم مدیریت انرژی الکتریکی می‌باشد و این انرژی الکتریکی را به صورت بهینه به بخش‌های مختلف و مصرفی هدایت می کند. در ویلاها نیاز به تابلو برق توزیع اصلی ، تابلو برق موتورخانه ، تابلو برق استخر ، تابلو برق تصویه خانه و تابلو برق هوشمند سازی ساختمان و انواع مختلف تابلو برق ویلا، وجود دارد.

تابلو برق های ویلا

tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
mtf
dh
tbs
tbs
dh
tbs
knj
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
t
dh
bmsp
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
m
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
dh
dh
tbs
dh
tbc 142
tbs
bmt
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
ls
tbs
tbs 76-
dh
h
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tib
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbf
tbs65-
mtf
d-h
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tba61-
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
h
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
mtf
tbs
tbz
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tib
tbs
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
m
tbs
tba
tib
dh
tbs
tbs
dh
tbs
k
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
mtf
tbz
tba
dh
tbs
fz
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbf
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
bmsp
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tib
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
mtf
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tdz
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tba
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
mtf
tbs
dh
tbs
dh
mtf
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbm
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
d-h
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tl
mtf
tbs
bmsp
tbs
dh
tbs
tdz
tba
tbm
tbs
tbs
tbs
tbz
tbs
mtf
tbs
tbs
bmsp
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
mtf
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbc 142
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tba
dh
dh
dh
tbc 142
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
chs
tbs
tbs
plc
dh
tbs
tbs
tbs
bmsp
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs 110-
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tba
dh
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs 108-
tbs
tbs
tib
tbz
tbs
tdz
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
dh
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs66-
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page