صنعت تابلو برق

تابلو برق هتل

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تابلو برق مورد نظر برای استفاده در هتل‌ها معمولا شدت جریان متفاوتی را در ساعات مختلف از خود عبور می‌دهد، بطور مثال هنگام شب معمولا پایین‌ترین حد استفاده از برق است و در طول روز در ساعت‌هایی که واحدهای مختلفی مانند خشک شویی و ... مشغول کار باشند به بالاترین حد خود می‌رسد.

پروژه های تابلو برق هتل

tbs
tbs
bmsp
d-h
tib
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
dh
dh
chs
tbs
tbs
dh
tbs
ls
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
h
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
mtf
mtf
dh
tbs
tbs
tdz
dh
dh
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbc 142
dh
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
d-h
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbf
tbs 110-
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbf
dh
dh
dh
bmsp
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tib
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
d-h
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
tbs
tib
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
bmsp
dh
plc
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbz
tbs
d-h
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs 108-
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
bmsp
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tib
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbc 142
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tba
tbs
tbs
tbc 142
tbm
tbs
dh
knj
tbs
tbs
dh
tbs
dh
t
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
k
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
m
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
h
tbs
tib
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
mtf
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tba
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs66-
tbs
tbs
dh
dh
dh
tba
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbf
tbs
fz
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs65-
dh
tbs
tbs
bmsp
tbs
dh
tl
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbz
tbs
tba
dh
dh
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba61-
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tdz
tbs
dh
dh
tbm
mtf
tbs
tbs
mtf
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
mtf
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tdz
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbz
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs 76-
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tdz
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
m
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
bmt
dh
dh
dh
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
tbz
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page