صنعت تابلو برق

تابلو برق دانشگاه

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تولید تابلو برق مصرفی در دانشگاه نیازمند اطلاعات دقیقی از فضا و محیطی است که مورد بحث قرار دارد، نظیر مساحت کل محوطه و مساحت هر ساختمان، مقدار فاصله‌ی ساختمان‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توجه به نوع کاربری هر ساختمان که دستگاه صنعتی در آن قرار دارد یا خیر نیز دیگر مطلب مورد توجه است. ساتل تابلو با در نظر گرفتن ریز جزئیات اقدام به طراحی و تولید تابلو می‌نماید.

پروژه های تابلو برق دانشگاه

tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs 76-
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
bmsp
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tba
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
mtf
tbs
tbs
dh
tbc 142
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbc 142
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tba
dh
dh
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tdz
tbs
dh
tbs
dh
mtf
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbz
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbf
tbs
tib
dh
tbs
tbs66-
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
t
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tib
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
dh
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbm
tbs
tbs
mtf
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
bmsp
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
fz
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
m
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
k
dh
tbs
tbs
tba61-
tbs
dh
tbs
h
tbs
dh
bmt
tbs
tbs
tbs65-
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
plc
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
knj
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
dh
mtf
dh
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tib
dh
tbs
tbs
dh
m
tbs
dh
dh
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tdz
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
d-h
tbz
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs 108-
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tdz
tbs
d-h
dh
tbs
dh
tbs
tba
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tba
tbs
tbs
h
bmsp
mtf
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tba
dh
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbf
dh
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
bmsp
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tib
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
bmsp
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs 110-
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tl
tbs
dh
tbs
dh
tba
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbm
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tib
dh
tbs
tdz
dh
dh
tbs
ls
tbs
tbs
chs
tba
tbs
tbs
dh
dh
dh
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page