صنعت تابلو برق

تابلو برق ساختمان اداری

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تابلو برق ساختمان اداری تعادل میان توان تابلو برق و تعداد بالای خروجی تابلو برق را به نمایش می‌گذارد. ساتل تابلو با تجربه بسیار زیاد در زمینه طراحی و تولید تابلو برق ساختمان‌های اداری، آماده خدمت گزاری در این زمینه است.

پروژه های تابلو برق ساختمان اداری

tbs
tbs
dh
tbs
dh
tba
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tdz
mtf
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs 110-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tba
tbs
plc
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tba
d-h
tbs
tbs
mtf
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs 108-
bmt
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tib
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs66-
dh
dh
tdz
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tdz
dh
dh
tbs
tbs
d-h
mtf
mtf
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tba
tbs
tbs65-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
h
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
k
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
m
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
dh
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
d-h
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tba
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs 76-
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tib
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbz
chs
tbs
tbs
dh
tbs
tba
tbs
d-h
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tba
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tdz
tbs
tbs
tl
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tib
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
dh
mtf
tbs
dh
tbs
tba61-
tbs
tbm
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbm
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
h
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tib
tbs
tbs
tbs
dh
tbz
dh
tbs
tbs
fz
tbs
tbs
tbs
tbs
tib
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbz
knj
ls
m
t
dh
tbs
tbs
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page