صنعت تابلو برق

تابلو برق مراکز داده و دیتا سنتر

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تابلو برق مورد استفاده برای مراکز داده و دیتا سنتر حساسیت ویژه‌ای نیاز دارد چرا که طراحی باید به گونه‌ای باشد که همراه اختلالی در تابلو برق پیش نیاید زیرا تمام داده‌ها و اطلاعات این مراکز در اثرقطع شدن برق از دست می‌رود.

پروژه های تابلو برق مراکز داده و دیتا سنتر

dh
tbs
tbs
plc
d-h
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tib
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbc 142
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbz
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbz
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs 110-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs 108-
dh
h
mtf
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
k
tbs
tbs
dh
chs
tbs
dh
tbs
tl
dh
tbs
tbs
dh
ls
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
dh
mtf
dh
d-h
dh
tbs
dh
tbs
tdz
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
dh
tib
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
fz
tbs
tbs 76-
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tba61-
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
mtf
dh
tib
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbf
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs66-
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
mtf
dh
dh
tbs
tbs
tib
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tdz
tbs
m
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tba
tbs
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tba
tba
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
knj
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tib
tbs
tbs
tbs
tbf
tbs
dh
mtf
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
mtf
tbm
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
dh
tbm
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbf
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
d-h
tbs
dh
tbs
tbs
tba
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbz
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
bmt
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tba
mtf
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
dh
dh
tbs
dh
m
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
t
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs65-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page