صنعت تابلو برق

تابلو برق مراکز داده و دیتا سنتر

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تابلو برق مورد استفاده برای مراکز داده و دیتا سنتر حساسیت ویژه‌ای نیاز دارد چرا که طراحی باید به گونه‌ای باشد که همراه اختلالی در تابلو برق پیش نیاید زیرا تمام داده‌ها و اطلاعات این مراکز در اثرقطع شدن برق از دست می‌رود.

پروژه های تابلو برق مراکز داده و دیتا سنتر

tbs
bmsp
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbc 142
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tdz
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
bmsp
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs 76-
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
ls
tbs
bmsp
tbs
tib
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
mtf
dh
tba
tbs
tbs
tbs
dh
tba
d-h
tbs
chs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs 110-
tbs
tba
tbs
tba
tbs
mtf
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
tdz
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tba
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
mtf
tbs
tbs
tbs65-
tbs
tbz
tbz
tbs
tbs
dh
tbs
mtf
dh
plc
tbs
tbs
tba
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
bmt
d-h
tbs
tbs66-
d-h
tib
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
m
dh
tbs
tbs
tib
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbm
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tib
h
dh
dh
dh
t
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
dh
dh
tbc 142
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbm
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbc 142
dh
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
bmsp
d-h
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
m
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
knj
mtf
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
tbs
tba
tbs
mtf
dh
tbs
dh
d-h
dh
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tdz
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tib
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbf
dh
dh
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
mtf
tbs
dh
dh
tbs
fz
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs 108-
tbs
dh
tbs
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tdz
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
k
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbf
tbz
tbs
tbs
dh
tbs
tba61-
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tba
tl
tbs
tbs
bmsp
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page