صنعت تابلو برق

تابلو برق مراکز داده و دیتا سنتر

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تابلو برق مورد استفاده برای مراکز داده و دیتا سنتر حساسیت ویژه‌ای نیاز دارد چرا که طراحی باید به گونه‌ای باشد که همراه اختلالی در تابلو برق پیش نیاید زیرا تمام داده‌ها و اطلاعات این مراکز در اثرقطع شدن برق از دست می‌رود.

پروژه های تابلو برق مراکز داده و دیتا سنتر

tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
mtf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tl
tbs
tdz
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
m
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
m
tbs
d-h
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs66-
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs65-
tbz
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
dh
tbf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
bmt
tbs
tbs
tbs
tbs
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
chs
tbs
tba
tba
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tba
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbm
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs 76-
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbm
tbs
tbs
tbs
tbs
tbz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs 108-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
knj
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba61-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
plc
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
k
h
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
d-h
tbs
fz
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
t
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
h
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbf
tbs 110-
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
ls
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
mtf
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page