صنعت تابلو برق

تابلو برق ساختمان مسکونی

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

بیشترین سهم در بازار تولید تابلو برق برای تابلو برق مسکونی است، با توجه به نرخ رشد ساخت و ساز (هر چند که در سال‌های اخیر کاهش یافته) بیشترین تولید را در بین انواع تابلو برق داشته است. انواع عمومی موجود در بازار با کیفیت‌های مختلف موجود هستند اما ساتل تابلو برای منازل مسکونی هم اقدام به طراحی و سپس تولید تابلو برق می‌نماید. این فرآیند سبب کاهش مصرف برق در منازل مسکونی شده و طرفداران زیادی پیدا کرده است.

پروژه های تابلو برق ساختمان مسکونی

tbs
tbs
tl
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tdz
d-h
tbs
dh
tbs
tib
tbs
tbs
ls
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
mtf
tbs
tba61-
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tba
bmsp
dh
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs66-
dh
dh
m
dh
tba
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
dh
bmt
dh
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
mtf
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
bmsp
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs65-
mtf
d-h
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbc 142
tib
dh
tbs
tbs
tbs
t
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
bmsp
tbz
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs 108-
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tdz
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
bmsp
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbm
tbs
tbs
tbs
dh
tib
dh
tbs
tbs
dh
dh
fz
dh
tbs
tbs
tbz
dh
tbf
tbs
mtf
dh
dh
dh
mtf
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tba
dh
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
knj
tbs
tbc 142
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tdz
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs 76-
tbs
tbs
tbs
h
tbs
tbm
tbs
tbs
tbs
tbs
tib
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
m
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
bmsp
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tdz
dh
tbs
tbs
tib
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbz
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbf
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
k
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
plc
tbs
dh
tbs
tbs
h
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
mtf
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbz
tbs
dh
tbs
mtf
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
mtf
tbs
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
dh
tba
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
mtf
tbs
tba
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs 110-
tbs
chs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page