صنعت تابلو برق

تابلو برق آزمایشگاه

در این حوزه تابلو برق با توجه به میزان مصرف و متراژ واحد و همچنین نیاز مشتریان طراحی و تولید می‌گردد که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را مشاهده می‌نمایید. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های شرکت در تماس باشید.

تابلو برق مورد استفاده در آزمایشگاه‌ها بسته به گسترده بودن و خدماتی که آزمایشگاه ارائه می‌دهد متفاوت خواهد بود، دستگاه‌های متفاوتی که در این واحدها مورد استفاده قرار می‌گیرد که میزان برق مصرفی آن‌ها متفاوت است.

پروژه های تابلو برق آزمایشگاه

tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbz
dh
mtf
tbs
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbz
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tba
ls
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tdz
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
mtf
tbs
d-h
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs65-
dh
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
tba
dh
h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tba
tbs
tib
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
fz
tbs
tba
tbs
tbs
dh
tbs
dh
chs
dh
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbf
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs 76-
tbs
dh
tib
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbz
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
dh
tbs
tbs
dh
dh
bmsp
dh
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tba
dh
dh
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
bmsp
dh
tbs
dh
tbs
d-h
dh
tdz
tbs
tbs
tbs
tbc 142
tbs
m
tbs
tbs
bmsp
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
bmsp
tbm
tbs
tbs
m
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tib
tbs
dh
tbs
dh
t
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
tbs
dh
d-h
bmsp
tbs
tbs
tbs
tbs 110-
dh
dh
dh
d-h
tbs
tbs
tbm
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
plc
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
d-h
tbs
dh
dh
tbs66-
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tba61-
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbf
dh
dh
h
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs 108-
dh
tbs
dh
d-h
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tl
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
bmt
tbs
tbs
tdz
dh
tbf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
k
mtf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
mtf
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tba
tbs
dh
tbs
mtf
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
dh
dh
tbs
tba
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
tbs
dh
knj
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
mtf
tib
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tib
tbs
dh
tbs
tbs
d-h
tbs
tdz
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbz
dh
d-h
dh
tbs
tbs
tbs
d-h
tbs
tbs
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
d-h
dh
tbs
tbs
tbc 142
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
tbs
dh
tbs
dh
dh
tbs
tbs
dh
dh
tbs
dh
dh
tbs
mtf
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
tbs
dh
dh
tbs
tbs
tbs
tbs
انجمن صنفی تابلو برق
ایزو ۹۰۰۱
سندیکا تولید تابلو برق
ارتباط با ساتل تابلو آسیا

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد شرکت ساتل تابلو آسیا محفوظ است
© 2021 SATELTABLO.COM ALL RIGHTS RESERVED

درود بر شما ، برای گفت و گو لطفا با کارشناس ما ارتباط برقرار کنید و یا در ساعات اداری با شماره 02157718 تماس حاصل فرمایید.

آماده‌ی پاسخگویی به شما هستیم
Close and go back to page